Wanneer:
22 februari 2019 @ 20:00
2019-02-22T20:00:00+01:00
2019-02-22T20:15:00+01:00
Waar:
De Suderfinne
Kosten:
Gratis
Agenda:
1. Opening
2. MededelingenOranje
3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 19 januari 2018
4.Jaarverslag 2018
5. A. Evaluatie koningsdag
    B. Evaluatie dorpsfeest
6. Voorstel tot statutenwijziging*
7. Suggesties voor prijzengeld
8. Verkiezen nieuwe bestuursleden:
a. Aftredend Wouter Verhoef
b. Door het bestuur voorgedragen: Gerda Zijlstra
c. Door het bestuur voorgedragen: op heden nog vacature
9. Financieel jaarverslag 2018
a. Verslag door de penningmeester
b. Verslag door de (kas)commissie
c. Decharge van het bestuur
10. Koningsdag 2019
11. Rondvraag