Wanneer:
15 maart 2019 @ 20:00
2019-03-15T20:00:00+01:00
2019-03-15T20:15:00+01:00
Waar:
De Suderfinne
Kosten:
Gratis

Agenda:                                                                                                     BVMM

 1.    Opening
 2.    Mededelingen
 3.    Notulen 2018
 4.    Verslag kascommissie
 5.    Financieel jaarverslag 2018
 6.    Vaststellen bijdrage, van de vereniging, per sterfgeval
 7.    Bestuursverkiezing:
  aftredend volgens de statuten: Luitzen Mulder, onze penningmeester,
  waarvoor we nog op zoek zijn naar een vervangend bestuurslid  
 8.  Pauze
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Alle leden en niet-leden zijn hierbij van harte uitgenodigd!