Wanneer:
5 april 2019 @ 20:00
2019-04-05T20:00:00+02:00
2019-04-05T20:15:00+02:00
Waar:
De Suderfinne
Kosten:
Gratis
Contact:

Ledenvergadering vereniging van Dorpsbelangen Suwâld

Opening

Vaststellen agenda punten

Notulen accorderen jaarlijkse ledenvergadering – 9 April 2018

Agenda Jaarvergadering
Notulen-Jaarvergadering dorpsbelangen 2018
Jaarrekening 2018 – Begroting 2019
Dorpbelang Suwâld en de verwerking en het beheer van persoonsgegevens

Behandel punten:

De Warren → 10 Mei speciale bijeenkomst.

Kandidaat bestuurslid → Erika Comello

Presentatie boekje “it Lûd fan…” door Sandra van Kearn

Jaarrekening & begroting bespreken

Dorpsvisie 2020-2030

Bespreken bijeenkomst met B&W

De dorpskrant “Mei Inoar”

Update over Van Oord & “het strandje”

AVG, datagebruik binnen Dorpsbelangen

EAD beheer → Durkje

 

Rondvraag