Ideeën voor de afwerking van zandwinput zijn mogelijk eerder realiseerbaar !

 

zandwinput

Vrijdag 1 april hadden we de jaarlijkse ledenvergadering van het Dorpsbelang. We hadden een aantal sprekers uitgenodigd. Iemand voor glasvezel aanleg in het buitengebied en een drietal mensen van het Dorpenteam.

 

Klembord02

Van Oord heeft het voornemen om de put te gaan uitbreiden (3 percelen weiland links onderaan de rode streep op de foto). De vergunningen voor de uitbreiding moeten nog worden aangevraagd. Van Oord heeft ook een zgn. plicht om de put als hij klaar is met het zand winnen goed af te werken. Daartoe behoort natuurlijk een goed waterkering. Andere dingen zijn ook mogelijk zoals een vissteiger, picknick bankje, uitkijk toren, drijvende zonnecollectors en een fietspad van de Monnikenweg naar de Alde Lunewei. Ook is een combinatie van deze dingen mogelijk. Afhankelijk van de exacte locatie en de soort voorzieningen zullen sommige zaken mogelijk eerder kunnen worden gerealiseerd. Op de ledenvergadering gingen we er van uit dat de meeste plannen pas na 20 jaar uit werden gevoerd als de zand winning klaar is, dat hoeft dus niet persé zo te zijn!

 

 

Klembord01

Mensen uit dorp jullie zijn nu aan zet, wat willen jullie? Eigen ideeën zijn ook mogelijk (mits inpasbaar).
Ideeën graag aanleveren via de dorpsmail http://dorpsbelangsuwald@hotmail.com .
Als er niks binnenkomt bij ons wordt er ook niks gedaan.

Doarpsbelang Suwâld