Breedband internet in Suwâld

Hoogwaardig breedband op het Friese platteland: samen maken we het mogelijk! Want supersnel en stabiel internet is van vitaal belang voor het platteland. Of het nu thuis is of in de klas, op de zaak of in het boerenbedrijf.
Vul het formulier in op de website|
http://www.Friesland.OpGlas.nl

 

Sinds januari dit jaar is er een werkgroep opgericht t.b.v. snel internet de groepsleden zijn (Eddy Westra/Henk v.d. Heide/Auke Cnossen/Jelke de Jong).
Wij hebben ons gebied aangemeld bij de provincie. De provincie helpt ons nu met in kaart brengen van hoeveel aansluitingen (woningen) er hier zitten, die geen snel internet hebben (de zgn. witte gebieden). Zijn er bijvoorbeeld 120 aansluitingen in dit gebied, dan moeten er minimaal 84 woningeigenaren zich (vrijblijvend) aanmelden voor sneller internet (minimaal 70% deelname). Dan kan de provincie een berekening maken wat het per aansluiting zou gaan kosten. Pas daarna wordt besloten of het project door gaat of niet.