apr
5
vr
Ledenvergadering Dorpsbelangen Suwâld @ De Suderfinne
apr 5 @ 20:00

VVD04.png

 

 Ledenvergadering vereniging van Dorpsbelangen Suwâld

Opening

Vaststellen agenda punten

Notulen accorderen jaarlijkse ledenvergadering – 9 April 2018

 

Behandel punten:

De Warren → 10 Mei speciale bijeenkomst.

Kandidaat bestuurslid → Erika Comello

Presentatie boekje “it Lûd fan…” door Sandra van Kearn

Jaarrekening & begroting bespreken

Dorpsvisie 2020-2030

Bespreken bijeenkomst met B&W

De dorpskrant “Mei Inoar”

Update over Van Oord & “het strandje”

AVG, datagebruik binnen Dorpsbelangen

EAD beheer → Durkje

 

Rondvraag

 

apr
13
za
Rommelmarkt @ Suderfinne plein
apr 13 @ 08:00

Geachte dorpsgenoten,

Graag willen wij uw aandacht vragen voor de tweejaarlijkse rommelmarkt, welke dit jaar op zaterdag 13 april gehouden zal worden. Hebt u nog bruikbare spullen, die te mooi zijn om weg te gooien, maar u toch in de weg staan, dan is dit uw kans om deze te besteden aan een goed doel.
Op vrijdag 12 april kunt u vanaf ’s morgens 10.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur uw rommelmarktspullen brengen op het plein bij de Suderfinne.
Bent u niet in de gelegenheid om op deze dag uw spullen te brengen, neem dan contact op met:         

Roel Mulder   0511 – 431923 of

Harry van der Meulen  0511 – 431452.

Ook voor oud ijzer houden wij ons van harte aanbevolen (het hele jaar door).
Ook hiervoor kunt u contact opnemen met bovenstaande telefoonnummers.

 

Namens de Jan Jochums Visser Stichting