Beste mede-Suwâldsters,

Dorpsbelang Suwâld is van plan een nieuwe versie van het dorpsvisie te ontwikkelen. De huidige visie is in 2009 en 2010 ontwikkeld en in 2011 gefinaliseerd. Ondanks dat Suwâld een prachtig tijdloos dorp is, verandert de wereld in zijn geheel wel. Vraagstukken als duurzame energie en vergrijzing behoeven een antwoord. Daarom vragen wij aan u:

Hoe ziet Suwâld eruit in het jaar 2030, en hoe gaan we daar komen?

We hebben een aantal punten die we graag zouden willen bespreken:

 • Verkeer – wat en hoe gaan wij ons vervoeren over 10 jaar?
 • Werken – ons dorp heeft een grote agrarische sector, hoe zien we de toekomst van deze sector in ons dorp in 2030?  
 • Duurzaamheid – wat kunnen we de komende 10 jaar doen om duurzamer te worden? (hint: werkgroep duurzaam Suwâld komt binnen kort in de lucht om hieraan een bijdrage leveren)
 • Toerisme – De camperplaats, zonnepont en haven is een doorslaand succes. Willen we meer uitbreiden, of juist niet?
 • Vergrijzing heeft impact op ons dorp, wat verwachten we over 10 jaar?
 • Rol van de overheid mbt. participatie maatschappij, hoe vullen we dit in?
 • De Warren – wat gaat de gemeente doen, en wat kunnen we er voor terugkrijgen?

De volgende stappen:

We willen graag met u om tafel per buurt, om over de huidige visie en de bovenstaande punten van gedachten te wisselen. Koos Spoelstra & Bas Uildriks nemen contact op per buurt om te kijken of we net als in 2010 een aantal keukentafel gesprekken kunnen voeren. We kijken uit naar deze gesprekken en zouden het bijzonder fijn vinden als u weer beschikbaar bent met waardevolle input!

Tijdspad:

 • Keukentafel gesprekken willen we graag in oktober en november van dit jaar houden.
 • Voorjaar 2019 concept klaar.
 • Plenaire discussie in Suderfinne ergens in de lente.
 • De definitieve versie klaar voor de zomer 2019.

 

Namens dorpsbelang,

Koos Spoelstra & Bas Uildriks