WinterwilleOp de ledenvergadering van 12 januari 2018 heeft het bestuur aan de aanwezige leden een voorstel gedaan om een bedrag te doneren aan de World Servants groep hier in Suwâld. (Laatste jaren hebben wij geen onkosten gehad bij de ijsbaan.)

De leden waren zeer positief en in goed overleg is besloten om 500 euro te schenken aan deze jonge Malawi groep.

Wij wensen hen veel succes.

Het Bestuur