Geachte Heer/Mevrouw,

Wij van de Kleding- en speelgoedbank Burgum e.o. vragen uw hulp.

Wij zijn deze stichting begonnen om mensen te helpen die het financieel moeilijk hebben en niet in de mogelijkheid zijn om kleding of speelgoed te kunnen kopen voor de kinderen, kleinkinderen of zichzelf. Al deze mensen kunnen zich aanmelden via een hulpverlenende instantie en kunnen dan maandelijks bij ons terecht voor een aantal door ons te bepalen kledingstukken ( momenteel hanteren wij 5 kledingstukken per persoon) die wij via inzameling gratis verkrijgen en uiteraard gratis weer uitgeven. Onze stichting bestaat alleen uit vrijwilligers en inkomsten hebben wij niet, alleen uitgaven. Denk hierbij aan huur van het pand, water en elektra.

Wij hebben een startbudget gekregen van de gemeente Tytsjerksteradiel en daarmee kunnen wij even vooruit  maar daarna moeten wij ons zelf zien te redden. Wij hebben gemerkt door het grote aantal “klanten” wat wij momenteel hebben dat wij voorlopig niet kunnen sluiten. Elke week krijgen wij er +/- 10 “klanten” bij. Daarom willen we u vragen of u ons kunt helpen met een financiële bijdrage. Wij zijn inmiddels door de Belastingdienst gekenmerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) stichting.

Als tegenprestatie kunnen wij, als u dat wilt, uw bedrijfsnaam plaatsen op onze website en/of op onze sponsorbord in de winkel.

Als u meer informatie wil over onze stichting verwijs ik u naar onze website: www.kledingbankburgum.nl Namens het Bestuur wil ik u alvast hartelijk bedanken voor het lezen van deze brief. En wij hopen op uw hulp.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Kleding- en speelgoedbank Burgum e.o.