Wanneer u kopij heeft voor de dorpskrant, kunt u dit geschreven of getypt inleveren,
maar ook via internet op het email adres dorpskrantsuwald@live.nl