Oproep:

Doe ook mee aan het
Mienskipsenergieplan!

Wereldwijd zijn afspraken gemaakt om in 2050 geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen, zoals gas, olie en kolen. De gemeenten in Noordoost Fryslân werken daarom samen aan duurzaamheid en leggen daarbij de lat hoog, zo ook in Tytsjerksteradiel.

Ook in Suwâld kan er actie worden ondernomen. Hoe kan het dorp energieneutraal worden? Wat betekent dat precies én hoe pak je zoiets aan? Om hier een plan voor te maken biedt de Friese Milieu Federatie ondersteuning aan om te komen tot het opstellen van een MienskipsEnergiePlan voor Suwâld! Dit plan is de visie van het dorp op het gebied van energiebesparing en duurzame energieproductie.

Op de bijeenkomst van 7 maart zijn er 3 plannen bedacht die in de tussen tijd onderzocht zijn op haalbaarheid. Deze avond word er geprobeerd m.b.v. deze informatie en de input van de aanwezigen een mienskipenergieplan te maken.

Daarom wordt u van harte uitgenodigd op:

Woensdag 28 maart om 20.00, in het dorpshuis de Suderfinne (Bleense).

FMFFMF_LOGO