Geachte lezer,

8G_9TOZbSinds medio januari ben ik, Japke Kroes de nieuwe wijkagent in de dorpen Aldtsjerk, Earnewâld, Garyp, Gytsjerk, Mûnein, Oentsjerk, Ryptsjerk, Suwâld, Tytsjerk, Wyns. Mijn werkzaamheden voer ik vanuit het team Noordoost, vanaf het politiebureau te Burgum.

Als wijkagent ben ik verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen deze dorpen. Ik richt mij op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer.

In samenwerking met de collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werk ik aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid. Ik onderhoud contacten met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Informatie uit de dorpen is daarbij van essentieel belang.

Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw dorp, neem dan gerust contact op. Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief) en te volgen op twitteraccount @BuurtagentKroes. Als ik niet aanwezig ben, kunt u een bericht voor mij achterlaten. Bij spoedgevallen bel met het telefoonnummer 112.