RTS10

 

In de onmiddellijke nabijheid van de pont, ligt het “Recreatietrefpunt Suwâld” bestaande  uit een jachthaven en een camperterrein