atsjeDit jaar wordt de speld   “Suwâldster van het Jaar”  uitgereikt aan een bijzonder actieve persoon.
Het is een vrouw. Zij heeft een druk privéleven met zorg voor verschillende generaties. Haar eigen generatie,haar kinderen, haar kleinkinderen en de zorg voor haar moeder. Zij doet dat met heel veel plezier en enthousiasme. Een beroep op haar is nooit tevergeefs. Sterker nog zij biedt haar hulp al aan voordat je het kunt vragen. Daarnaast is zij actief op hun boerenbedrijf. Zij geniet zichtbaar van het bezig zijn op het bedrijf.Met name in de tijd dat het kuilgras wordt geoogst, heeft zij de tijd van haar leven! Ook de zorg voor het jongvee is aan haar uitbesteed.Dat het boerenbedrijf haar aan het hart gaat, is vooral zichtbaar wanneer er “actie” gevoerdmoet worden om de boerenbelangen te behartigen. Zij neemt dan het voortouw en treedt op als woordvoerster. Iets wat haar op het lijf is geschreven. Zij is in het dorp zichtbaar geweest als lid van het bestuur van dorpsbelangen. Verder is zij bijzonder actief in het kerkelijk werk. Als ouderling en op dit moment als ouderling – kerkrentmeester. En niet te vergeten is natuurlijk haar verdienste als organist van de wekelijksekerkdiensten en bij begrafenissen. Jullie weten natuurlijk wie dit jaar de Suwâldster van het jaar is.Atje van harte gefeliciteerd met deze titel. Hij is je van harte gegund! Als dorp hebben we veel bewondering voor jouw inzet en voor je aanstekelijk enthousiasme. We hopen nog jaren van jou te mogen genieten