ANBI – algemeen nut beogende instelling

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.
ANBI-gegevens-kerkelijke-gemeente begroting 2020
ANBI-gegevens-diaconie Begroting 2020
ANBI-gegevens-zending 2020

ANBI-gegevens-kerkelijke-gemeente 2019
ANBI-gegevens-zending 2019
ANBI-gegevens-diaconie 2019