De Pastorie in Suawoude is weer bewoond,

000
De familie B en N vd Boon met hun 4 kinderen zijn de nieuwe bewoners
Dominee vd Boon is de nieuwe predikant voor de PKN gemeentes van Tytsjerk en Suwâld
Suwâld wenst de nieuwe bewoners van Harte Welkom.

Foto  gemaakt door Irene de Boer Tytsjerk (gedeeltelijk)
Sint-Georgius kerk Is bekend als de Herfoarme tsjerke

Sint-Georgius kerk
Is bekend als de Herfoarme tsjerke