Kerkdiensten  Protestantse  Gemeente  Suwâld:

 

zondag 4 september

9.30 u.:       dhr. P. Fortuin, Deinum; tel: 058-2541957 (Ned. dienst)

* collecte:      Tijdens de dienst voor Missionair Werk en Kerkgroei

Bij de uitgang voor plaatselijk kerkenwerk

* bloemen:    Froukje Heykant – Hoekstra

* kindernevendienst: groep 1 t/m 4

 

zondag 11 september                        startzondag

9.30 u.:       koffiedrinken                                                          Kerk Andersom

10.00 u.:       ds. B. van der Boon, Suwâld; tel: 841986

* collecte:      Tijdens de dienst voor Jeugdwerk Prot. Kerk

Bij de uitgang voor plaatselijk kerkenwerk

* bloemen:    Janke Hofman – Wadman

 

zondag 18 september

9.30 u.:       Mireille van der Meer                         themadienst

thema: ‘Deel je dankbaarheid’

* collecte:      Tijdens de dienst voor de Vredesweek

Bij de uitgang voor plaatselijk kerkenwerk

* bloemen:    Hennie Schievink – Hulder

* zondagsschool: groep 5 t/m 8

 

zondag 25 september

11.00 u.:       ds. B. van der Boon, Suwâld; tel: 841986

* collecte:      Tijdens de dienst voor de Zending

Bij de uitgang voor plaatselijk kerkenwerk

* bloemen:    Tine Bergsma – de Jong

* zondagsschool: groep 1 t/m 4

 

zondag 2 oktober                               Israëlzondag                    Voorber. H.A.

9.30 u.:         dhr. E. de Jongh, Rhoon; tel: 010-5016381 / 058-2553353

* collecte:      Tijdens de dienst voor Kerk en Israël

Bij de uitgang voor plaatselijk kerkenwerk

* bloemen:    Sytske Bosma – Hoekstra

* zondagsschool: groep 5 t/m 8

 

zondag 9 oktober

9.30 u.:       ds. B. van der Boon, Suwâld; tel: 841986               Heilig Avondmaal

* collecte:      Tijdens de dienst voor het Werelddiaconaat

Bij de uitgang voor plaatselijk kerkenwerk

* bloemen:    Diaconie

* zondagsschool: groep 1 t/m 4