sneinspetiele

 

zondag 26 februari 2017         8e zondag na Epifanie          jaargang 11 / nr.14


Voorganger                :   da. I van der Pol

Ouderling van Dienst  :   Doeti kooi

Organist                    :   pieter Vos

Koster                        :   Jelle van der Meer

 

Collecte:

In deze dienst is de collecte bestemd voor de Oost-Europagroep. Voor vele dorpsbewoners is de groep u wel bekend. Voor gasten of andere belang-stellenden een korte omschrijving. De Oost-Europagroep onderhoudt sinds 1993 contact met de voormalige Oost-Duitse gemeente Neu-Kaliss. Het doel van dit contact is samen de geloofsopbouw bemoedigen. Ieder jaar wordt er een uitwisselingsweekend georganiseerd waaraan de gehele gemeente mee mag doen. In zo’n weekend wordt er gesproken over een bepaald thema, is er een gezamenlijk uitje en een tweetalige kerkdienst.

Gemeenteleden die als gastgezin of als deelnemer aan een activiteit hebben deelgenomen ervaren dit als zeer waardevol en bemoedigend.

Voor dit jaar worden gemeenteleden van Neu-Kaliss uitgenodigd een bezoek aan onze gemeente te brengen. We proberen een weekend in juni of begin juli te organiseren. Mocht dit niet passen, dan wordt dit niet eerder dan na de zomervakantie. Zodra een datum vastgesteld is, wordt dit bekend gemaakt via deze nieuwsbrief, het kerkblad en de dorpskrant.

Denkt u er maar vast over na of u deze keer gastgezin wilt zijn.

 

Groeten van de Oost Europa groep.

 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.

 

 

Bloemengroet:

Deze week gaan de bloemen van de kerk met een hartelijke groet van ons allen naar Fokke Bergsma.

 

Al onze zieken – thuis of elders –

wensen we veel sterkte en de nabijheid van de Heer.

Wijkavonden:

Deze week staan de volgende wijkavonden gepland:

·     ma. 27 febr. bij fam. L. Boskma, adres: Noorderend 39
      ouderlingen: Mireille van der Meer en Atje Tjalma

·     di. 28 febr. bij fam. W. Klijnstra, adres: ds. Pelstraat 19
      ouderling: Harm van Vaals en predikant: Binne van der Boon

·     wo. 1 mrt. bij Elly Gjaltema, adres: Mostermûne 7
      ouderling: Albert Visser en diaken : Tjitske van der Meulen

De avonden beginnen om 20:00 uur. Bij verhindering graag contact opnemen met de betreffende ambtsdragers.

Wereldgebedsdag:
Vrijdag 3 maart is er  Wereldgebedsdag. We zijn dit jaar teWG
gast in Burgum in de Kruiskerk, Nieuwstad 5. De orde van dienst is aangedragen door het vrouwencomité van de Filippijnen en zij hebben als thema gekozen:

‘Eerlijk?!’

Centraal staat de schriftlezing uit Matteüs 20 : 1 – 16, over de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Er worden mooie liederen gezongen.

 

EerlijkVoor en tijdens de viering wordt er een beamer-presentatie gegeven over de Filippijnen. Er wordt gecollecteerd voor een aantal projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en kleine economie. Ook is er een project dat opvang en steun biedt aan meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld.

Na afloop is er nog even gelegenheid voor ontmoeting. Zoals u de laatste jaren van ons (voorbereidingsgroep) gewend bent, zorgen wij voor een kopje thee met een passende lekkernij erbij.

Wanneer                   :    Vrijdag 3 maart om 19.30 uur

Waar                        :    Kruiskerk, Nieuwstad 5, Burgum

Medewerking door    :    Gelegenheidskoor o.l.v. Taeke Pebesma

 

U bent van harte welkom!           contactpers.: Doete Groenewoud, tel: 432078

Volgende week:

•      1ste zondag 40-dagentijd
•      Liturgische kleur: paars
•      Aanvang dienst: 11.00 uur
•      Ouderling van Dienst:    Albert Visser                          tel. 432282
•      Collecte is bestemd voor Kerk in Actie
•      Er is zondagsschool voor de groepen 5 t/m 8
•      19.00 u.: Open ontmoeting in ‘It Geboutsje’

De kerkenraad wenst u allen een fijne en gezegende zondag!

Toelichting collecte 5 maart:

Kerk in Actie: ‘Steun kinderen en jongeren in De Glind’

Over zes weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe staan we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en in moeilijke omstandigheden.

Volgende week staat de 40-dagentijd in het teken van liefhebben. Wat betekent geven en ontvangen van liefde voor u?

In   Jeugddorp De Glind   is het geven van liefde dé basis. Hier maakt de Rudolphstichting het mogelijk dat kinderen en jongeren liefdevol worden opgevangen omdat thuis wonen niet meer mogelijk is. Samen met hun dappere en sterke gezinshuisouders wonen zij in een eigen woning in het jeugddorp. In het dorp zijn ook sport- en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo hebben de kinderen en jongeren een liefdevol thuis in een veilige en inspirerende leef- en leeromgeving. Kerk in Actie steunt het werk van De Glind voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen van harte. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat kinderen en jongeren in De Glind op kunnen groeien tot krachtige volwassenen. Geeft u ook?

kleurplaat