Geef de pen door.

Welke bijbelse persoon spreekt jou aan?

Ik vind Elia een heel boeiende persoon. De Bijbelverhalen waarin hij voorkomt zinderen van emotie. Terwijl zijn volk afdwaalt van God, blijft Elia God trouw. Hij gaat zijn weg in de kracht van God. Hij is moedig. Vurig van geest. Strijdbaar. De ene keer staat hij voor de koning. Een andere keer is hij op de vlucht, en verblijft hij bij de beek Krit. Daar drinkt hij uit de beek en wordt hij gevoed door de raven. Hij gaat niet met de massa mee. Tegen alles in blijft hij geloven in de God van Israël. Een andere keer neemt hij het op tegen de Baälpriesters. En uiteindelijk maakt hij een lange reis naar de berg Horeb. Daar ontmoet hij de HERE in de stilte, in het zachte suizen van de wind. Uiteindelijk stijgt hij in een vurige wagen met vurige paarden naar de Hemel. Wat me aanspreekt is de vurigheid van geest bij Elia, zijn vurige geloof en zijn omgang met God. Ik kan me wel voorstellen dat zijn opvolger Elisa verlangde naar diezelfde Geest, die ook Elia inspireerde.

Binne van der Boon

ds. Binne van der Boon geeft de pen door aan Taeke Kooy.