BMS  de Triangel biedt onderwijs en opvang voor  kinderen in de leeftijd van 2 -13 jaar. De school, de peuterspeelzaal (Kinderwoud) en de na-schoolse opvang (BSO Vandaag) werken van uit één visie en aanpak.

Ons motto: ‘Meist wêze wast bist, lit mar sjen wasto kinst!’

 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Dan maak ik graag een afspraak om u te informeren, uw vragen te beantwoorden en de school aan u te laten zien.

 

Neemt u gerust contact op:

BMS de Triangel:
DS. Oosterhuisstraat 33
9265 LV Suwâld
telefoon: 0511-431229
mail: bmsdetriangel@pcbotdiel.nl

 

 

BMS de Triangel

Afbeelding 1 van 8