De Bergumer Bridgeclub is een vereniging waar het kaartspel “Bridge” wordt gespeeld.

Wereldwijd wordt dit denksportspel gespeeld, overal volgens dezelfde spelregels.

Bridge is erg populair in Nederland. Meer dan 110.000 mensen spelen bridge in clubverband. In Friesland is dat bijna 4.000. De Bergumer Bridgeclub hoort met 109 leden tot de grotere clubs in Friesland. Op drie tijdstippen wordt het spel gespeeld: op dinsdagavond en donderdagmiddag in de Glinstrastate in Burgum en op donderdagavond in de Suderfinne in Suwâld.

Op de website van de club staan allerlei wetenswaardigheden en de uitslagen van de wedstrijden.

De bridgeclub doet ook moeite om meer mensen voor dit mooie spel te interesseren. Bijna jaarlijks wordt een cursus gegeven om dit spel te leren. Aanmelden daarvoor kan bij Hans van Woerden hrvanwoerden@chello.nl

Het adres van de clubwebsite is: https://www.nbbclubsites.nl/club/17020