Belangrijke Telefoonnummers Gemeente Tytsjerksteradiel

Algemeen Alarmnummer          112
DOKTERSWACHT                         0900 1127112   (na 17.00 uur en in het weekend !!)

Algemeen Alarmnummer voor doven en slechthorenden          0900-8112
Dierenambulance                                                                                0900-0245
Politie                                                                                                     0900-8844
Politie voor doven en slechthorenden                                             0900-1844

 

Gemeente Tytsjerksteradiel       0511-140511

  • Dorpenteam (vragen over welzijn/wonen/zorg vanaf 18 jr)   0511-460767  www.t-diel.nl
  • Jeugdteam(vragen over welzijn/wonen/zorg tot 18 jr)           088-5335333                     info@jeugdteamtd.nl

Huisartsenpraktijk Burgum:         8.00-17.00 uur

Talsma/ Folkeringa                           0511-461320

Hamstra/ De Ronde                         0511-462269

Van Kampen/ Van Keulen               0511-461424

 

Bezoekadres           Peldershuis
Oppedijk van Veenweg 38b  9251 GA  Burgum

Apotheek Hoving Burgum            0511-462500

Bezoekadres       Markt 66    9251 JS  Burgum

Maandag t/m Vrijdag                     08.00 uur-17.30 uur
Vrijdagavond                                  19.00 uur-20.00 uur
Zaterdag                                          17.00 uur-18.00 uur

 

Buiten deze uren kunt u uitsluitend voor spoedgevallen terecht in de

Smellinghe Spoedapotheek. Tel: 0512-588870.

 

Huisartsen Hurdegaryp:                8.00-17.00 uur

Huisartsenpraktijk Yn Sicht          0511-476666
Bezoekadres  Reidhin 3                     9254 JS  Hurdegaryp

Apotheek Hurdegaryp                      0511-473060
Bezoekadres    Rijkstraatweg 10a     9254 DJ  Hurdegaryp

Maandag t/m Vrijdag                        08.00 uur-17.30 uur
Zaterdag                                               17.00 uur-18.00 uur

Buiten openingstijden kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, terecht bij:

Spoedapotheek Leeuwarden (gevestigd in MCL Leeuwarden) Tel: 058-2861313

Begrafenisvereniging Memento Mori
Bij overlijden kunt u contact opnemen met onze bode
Tjitske Hoekstra-Bakker                       051-432504/06-40606612
Baukje Bruinsma-Siderius (reserve)  06-13288548