Het dorp Suawoude ligt tien kilometer ten zuidoosten van Leeuwarden, op de rand van de Friese Wouden.

1754

 

 

 

Anno 1754

 

 

 

SuderfinneIn het dorp staat het dorpshuis de Suderfinne  met de jeugdsoos It Pypke

 

 

 

 

 

Greorgius kerk

Sint-Georgius kerk PKN Samen op weg.
De kerk was oorspronkelijk gewijd aan Sint Georgius. Het schip heeft nog delen van tufsteen van een voorganger uit de 12e eeuw. Rond 1580 en in 1632 is de kerk hersteld. De toren stortte op 22 maart 1828 in. De toren werd in 1835 herbouwd, maar in 1888 afgebroken om plaats te maken voor de huidige toren. In de met leien beklede toren van twee geledingen hangt een door Hans Falck gegoten klok (1617). In 1862 werden de meeste spitsboog vensters vervangen door rondboogvensters en kreeg de kerk een ingang in de westgevel. In 1922 een uitbreiding met een transept. De kruiskerk is wit gepleisterd.

 

Interieur,_aanzicht_orgel,_orgelnummer_1433_-_Suwâld_-_20417384_-_RCE

 

Het orgel uit 1884 is gemaakt door Bakker & Timmenga.

 

 

      

 

 

 

BMS  de Triangel biedt onderwijs en opvang voor  kinderen in de leeftijd van 2 -13 jaar.
De school, de peuterspeelzaal (Kinderwoud) en de na-schoolse opvang (BSO Vandaag) werken van uit één visie en aanpak.

Ons motto: ‘Meist wêze wast bist, lit mar sjen wasto kinst!’

 

 

 

 

In Suawoude zijn diverse ateliers.

 

 

 

Ook beschikt Suawoude over het eerste fiets- en voetveer op zonne-energie ter wereld, ZPSde zonnepont Schalkediep, met veerdienst over het Prinses Margrietkanaal naar Garijp.

 

 

 

 

Nabij de afvaart is ook een kiosk met terras en het “Recreatietrefpunt Suawoude” gevestigd.

 

101_0157     Haven 01

 

Boerderij met groot dwars gebouwd woonhuis onder   schilddak met roedenverdeling in de vensters naast ingang met zijlichten

Aanzicht_-_Suawoude_-_20206705_-_RCE  11666106_932198193488372_6574833247242932793_n

 

 

 

https://www.facebook.com/Aldsuwald/

 

 

 

 

 

 

Bron: Wikipedia