S1230039Eindelijk, na een lange periode van geen ijs of te dun ijs, kon op vrijdagmorgen 27 januari 2017 de ijsbaan tijdelijk open voor de schooljeugd. Het ijsbaanbestuur kon maar een gedeelte van de ijsbaan gebruiken omdat het ijs niet overal dik genoeg was, maar er was een leuk deel van de ijsbaan voor de schooljeugd beschikbaar. Om half 10 kwamen de groepen 1, 2, 7 en 8 een uurtje schaatsen en om half elf de groepen 3,4, 5 en 6. Deze verdeling was omdat het ijs niet voldoende dik was om alle kinderen tegelijk te laten schaatsen. De kinderen vonden het prachtig, op eigen kracht of achter een stoel, iedereen had plezier. De leerkrachten hadden een alternatieve elfstedentocht georganiseerd, compleet met stempelkaarten. Zij waren ook gelijk de stempelpost. Ook was er veel belangstelling van ouders, buren en andere dorpsgenoten. Plezier voor jong en oud. Na afloop was er in de loods van Daane voor alle kinderen poeiermolke en wat lekkers. Voor de ouderen was er koffie en thee.
De kleinsten gingen aan de hand van de oudere jeugd weer terug naar school, hier en daar koude handen, een blos van de inspanning of een snotterbel van de kou, maar de gezichten straalden en daar gaat het uiteindelijk om.
Kinderen, ouders, leerkrachten en ijsbaanbestuur konden vergenoegd terugkijken op een heel geslaagde ijsmorgen.

Video   Winterwille

Dia voorstelling
https://www.youtube.com/watch?v=6wnLKTT7FWc     

Op 27 januari viel de dooi in, maar er was zaterdag 28 januari nog het “Pikschieten” onder leiding van Reinder Taekema.

https://youtu.be/ta35a0oR-wA